DANA og Den Frie A-kasse

DANA og Den Frie A-kasse

DANA og Den Frie

DANA og Den Frie er fusioneret i 2020. DANA er foreningen for selvstændige erhvervsdrivende, mens a-kassen nu hører under Den Frie

DANA og Den Frie er fusioneret i 2020. DANA er foreningen for selvstændige erhvervsdrivende, der har det formål at støtte selvstændige i deres udvikling af virksomheden. DANA har mange års erfaring på området og tilbyder omfattende rådgivning for selvstændige. Desuden tilbyder DANA en indtægtsikring for selvstændige, som giver dig økonomisk sikkerhed ved konkurs, salg eller lukning af din virksomhed.

Den Frie har størst medlems-tilfredshed

Den Frie er Danmarks bedste a-kasse. I hvert fald når man måler i forhold til medlemmernes tilfredshed med de billigste a-kasser, for eksempel på Trustpilot. Medlemskab af Den Frie’s a-kasse koster 486 kr. om måneden for fuldtidsforsikrede, og 367 kr. om måneden for deltidsforsikrede. Du kan dertil vælge at betale efterlønsbidrag, 514 kr. om måneden for fuldtidsforsikrede, og 338 kr. for deltidsforsikring.

DANA og Den Frie A-kasse

Medlemskab af a-kasse giver billigere DANA

Vælger du medlemskab af Den Frie’s a-kasse, koster det kun 65 kr. om måneden ekstra også at være medlem af foreningen DANA. Men det er ikke et krav for at være medlem af DANA, at du samtidig skal være medlem af Den Frie’s a-kasse, eller for den sags skyld af nogen som helst a-kasse. Hvis du ikke er medlem af a-kassen hos Den Frie, koster medlemskab af foreningen DANA 159 kr. om måneden.

Masser af fordele som medlem hos DANA

Medlemskabet af foreningen DANA giver dig som selvstændig erhvervsdrivende en lang række fordele. Foruden den nævnte mulighed for lønsikring giver DANA juridisk hjælp til selvstændige, blandt andet via en personalejuridisk hotline. Du kan ligeledes få økonomisk rådgivning hos DANA, og du kan endda gøre brug af gratis inkassoservice. Samtidig får du tilbud om særligt billige erhvervsforsikringer, andre rabatter, og du inviteres til en række kurser og forskellige arrangementer for selvstændige.

Kompetent vejledning til selvstændige

DANAS erhvervskonsulenter er kompetente og erfarne mennesker, og som medlem af foreningen kan du gøre brug af deres ekspertise inden for en lang række områder. Du kan især hente sparring, vejledning og rådgivning inden for følgende fire hovedområder:

  • Udvikling af virksomheden, herunder markedsføring og kommunikation med henblik på mersalg
  • Håndtering af ledelsesopgaven, herunder organisation, drift og nyansættelser
  • Iværksætter, vejledning for dig, der påtænker at starte som selvstændig
  • Uddannelse, udvikling af dine kompetencer

DANA er en forening med a-kasse hos Den Frie

Indtægtsikringen er tænkt som et supplement til dagpengene i det tilfælde, at du af den ene eller anden grund ikke længere har indtægt fra din virksomhed. Indtægtsikringen giver dig op til 20.000 kr. ekstra om måneden, oveni dagpengene. Imidlertid er DANA ikke længere en a-kasse i sig selv og udbetaler derfor ikke dagpenge. Efter fusion i januar 2020 har DANA lagt a-kassen hos Den Frie, og du kan med fordel melde dig ind i a-kassen hos Den Frie for at få ret til dagpenge ved ledighed.

Personlige og fortrolige samtaler

Som regel gives ovenstående vejledning via telefonen eller Skype, og der er altid tale om personlige og fortrolige samtaler, hvor du og dine specielle forhold er i centrum. Du kan også bestille tid til personligt fremmøde, og du vil her blive mødt af venlige og kompetente mennesker, der kan li’ deres arbejde.

Alt dette for 65 kr.

Alt dette står til din rådighed for 65 kr. om måneden, hvis du også melder dig ind i a-kassen hos Den Frie. Det er klart, at DANA anbefaler, at du melder dig ind i a-kassen, først og fremmest for din egen skyld, fordi du står dig bedst ved at være økonomisk sikret i tilfælde af ledighed. Desuden giver medlemskabet af Den Frie’s a-kasse dig yderligere en række fordele, fordi du også i a-kassen kan få vejledning og sparring til at sætte ekstra skub i din karriere. Desuden er der spørgsmålet om lønsikringen, der giver ekstra sikkerhed.

Lønsikring som supplement til dagpenge

Lønsikringen hos DANA forudsætter medlemskab af Den Frie’s a-kasse eller en anden a-kasse, da der er tale om et supplement til dagpengene. En sådan opgradering af dagpengene i forbindelse med ledighed kan give dig op til 20.000 kr. om måneden oveni dagpengene. Lønsikringen kan dog maksimalt udbetales i 12 måneder, uafhængigt af øvrige regler for dagpengeområdet. Forsikringen koster 61,50 kr. pr. måned. Denne supplerende lønsikring er af Forbrugerrådet Tænk blevet kåret som Danmarks bedste lønsikring.

Lønsikring uden a-kasse

Den Frie’s a-kasse giver desuden yderligere en mulighed for lønsikring, en såkaldt Fri Lønforsikring. Med denne type forsikring er vi oppe i De Luxe-afdelingen, hvor du sikres 90% af din normale løn, dog maksimalt 40.000 kr. om måneden, i op til 12 måneder. Den Frie kalder denne forsikring for et ‘alternativ til a-kasse’, og meningen er således, at du dropper medlemskab af a-kasse og i stedet tager Fri Lønforsikring. En ekstra fordel ved denne løsning er, at du ikke skal følge alle de offentlige regler i forbindelse med arbejdsløshed, altså møde på jobcenter og lignende, fordi din forsikring er privat.